პროექტები 

  კომპანია საგას ერთერთი მთავარი მიმართულებაა - ცენტრალური გათბობის სისტემები, კონდიცირების და ვენტილაციის სისტემების დაგეგმვა-პროექტირებაა.
საგას საქმიანობა მოიცავს, როგორც ბინებისა და კერძო სახლების ასევე ოფისებისა და სხვადასხვა პროფილის კომერციულ დაწესებულებების დაპროექტებას.
საპროექტო საქმიანობის ასევე ერთერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება - ინდუსტრიული დარგია.


 


წარმატების უმნიშვნელოვანეს ფაქტორს წარმოადგენს კვალიფიციური საპროექტო ჯგუფი, რომელიც იყენებს ყველაზე თანამედროვე სოფტს. უახლესი პროგრამული უზრუნველყოფა საშუალებას აძლევს კომპანიას უმცირეს დროში შექმნას დასრულებული პროექტი ხარჯთაღრიცხვის ჩათვლით. აღნიშნული პროგრამა თითოეული პროექტის ხარჯთაღრიცხვის სიზუსტით გამოთვლის საშუალებას იძლევა, რაც ამარტივებს მომხმარებელთან ურთიერთობის პროცესს და შემკვეთს მაქსიმალურ კომფორტს უქმნის.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------კომპანიის წარმატების კიდევ ერთ ფაქტორს წარმოადგენს გამოცდილი და კვალიფიციური სამონტაჟო ბრიგადები და საქმეთა მწარმოებლები, რაც საშუალებას აძლევს კომპანიას შეასრულოს ნებისმეირი სირთულის სამუშაოები.
კომპანია იყენებს მხოლოდ საკუთარ და გამოცდილ სპეციალისტებს, შესაბამისად გამორიცხავს სამუშაოების შესრულებას გარედან მოყვანილი მემონტაჟეებით ან სხვა პერსონალით, რაც განსაზღვრავს შესრულებული სამუშაოების მაღალ ხარისხს.