შვილობილი კომპანიები

 

ერმი - ERMI     

www.ermi.ge

მარბი - Marbi        

www.marbi.ge

შოპარეა - SHOPAREA  

www.shoparea.ge                                                                                                          

ტექნოჰაბი - TECHNOHUB  

www.technohub.ge

საგა დეველოპმენტი - SAGA Development  

www.sagadevelopment.ge