სერვის ცენტრი


კომპანია საგა კორპორატიულ და საცალო მომხმარებელს გათბობა-გაგრილების ფართო ასორტიმენტსა და სრულ მომსახურებას სთავაზობს, საგას სერვის ცენტრი აერთიანებს -  გათბობის, გაგრილების, წყალმომარაგებისა და ჰელიო სისტემების კომპლექსურ მომსახურებას შემდეგი მიმართულებებით:

 პროექტირება

პროექტირება

მიწოდება

მონტაჟი 

დიაგნოსტირება

შეკეთება

საგრანტიო მომსახურება


აღნიშნული სერვისები ხორციელდება ავტორიზებული პროგრამებისა და მაღალ კვალიფიციური ტექნიკური პერსონალისა უშუალო ჩართვით, რომლებიც უზრუნველყოფენ სისტემების შემდგომ საიმედო და უსაფრთხო ექსპლუატაციას.