საგას სკოლის სტარტაპი

სიახლე %15 /აპრილი/2018  საგას სკოლის 'სტარტაპი' და პირველი ტრეინინგები და პროდუქციის მიმართულებით კონკულტანტებსითვის, მაღაზიის მენჯერებისთვის და არა მარტო.