სიახლე #1 G-NSQF2LB0N6

საგამ წარმატებით გაიარა აუდიტის პროცესი


კომპანიამ წარმატებით გაიარა აუდიტის პროცესი, როგორც მენეჯმენტის სისტემაში 9001:2015, ასევე, შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით 45001:2018.

ველოდებით მასერთიფიცირებელ ორგანოს სერტიფიკატის გადმოცემისთვის