მნიშვნელოვანი თარიღები G-NSQF2LB0N6

მნიშვნელოვანი თარიღები

• 1994 – კომპანიის დაარსება

• 1995 – პირველი ექსკლუზიური პარტნიორი - Ariston Thermo Group

• 2008 – კომპანია VESBO-ს წარმომადგენელი საქართველოში

• 2009 – Nova-ს ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში

• 2009 – ფრანგული ბრენდ - ATLANTIC- ის ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში

• 2011 – საგა თურქული გრაანდის Demir Dokum-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში

• 2011 – კომპნია DAB-ის ექსკლუზიური პარტნიორი საქართველოში

• 2012 – კომპნია EMMETI-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში

• 2013 – კომპნია Hisense-ს ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში

• 2015 – მსოფლიო წამყვან ბრენდ - TCL-ის ექსკლუზიური პარტნიორი კონდიციონერების მიმართულებით

• 2016 – პირველი ექსკლუზიური და საკუთარი წარმოების ბრენდი - A2

• 2018 – პირველი კონმპანია HVAC სისტემებში ISO სტანდარტებით