პროექტირება

პროექტირება

საგას საპროექტო სამსახური კვალიფიციური გუნდთან ერთად გთავაზობთ შემდეგი სახის საპროექტო მომსახურებას: 

  შენობა-ნაგებობის თბური ანგარიშის გაკეთებას

  დაგეგმარებას და საჭირო დანადგარების სიმძლავრეების განსაზღვრა

  პროექტირებას შემდეგი მიმართულებებით:

  • ცენტრალური გათბობის სისტემების პროექტირება
  • კონდიცირების - ვენტილაციის სისტემების პროექტირება
  • წყალმომარაგება - კანალიზაციის სისტემების პროექტირება
  • სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების პროექტირება
  • ჰელიო სისტემების პროექტირება

  სქემატური ნახაზის შედგენას

  დიზაინერული ნახაზის შედგენას

   ხარჯთაღრიცხვას

თითოეული პროექის დამუშავება ხდება ინდივიდუალურად, საერთაშორისო სტანდარტებისა და მოთხოვნილებების დაცვითა და გონივრულ დროში და გარანტიით შესრულებულ სამუშაოზე. 

პროექტის დამუშავება ხდება განაცხადის ონლაინ რეჯიმში გადაგზავნის შემთხვევაში