სიახლე #1 G-NSQF2LB0N6

საგას სკოლის სტარტაპისაგას სკოლის 'სტარტაპი' და პირველი ტრეინინგები და პროდუქციის მიმართულებით კონკულტანტებსითვის, მაღაზიის მენჯერებისთვის და არა მარტო.