საგას სკოლის სტარტაპისაგას სკოლის 'სტარტაპი' და პირველი ტრეინინგები და პროდუქციის მიმართულებით კონკულტანტებსითვის, მაღაზიის მენჯერებისთვის და არა მარტო.