კარიერა საგაში G-NSQF2LB0N6

კარიერა საგაში

 
კოდი პოზიცია მოქმედების ვადა
001
HVAC სისტემის სპეციალისტი
დასრულებული
002
გაყიდვების კონსულტანტი ბათუმში
დასრულებული
003 კორპორატიული გაყიდვების მენეჯერი დასრულებული
004 მონიტორინგის მენეჯერი დასრულებული
005 საწყობის სპეციალისტი დასრულებული