საგას საახალწლო ნაძვისხე


საგა აგრძელებს თავის ტრადიციას და წელსაც განსხვავებული და ორიგინალური ნაძვისხით ხვდება მომხმარებლებს ჩვენს ცენტრალურ ფილიალში