საგას ხარისხის საერთაშორისო ISO სერტიფიკატი მიენიჭა G-NSQF2LB0N6

საგას ხარისხის საერთაშორისო ISO სერტიფიკატი მიენიჭა


კომპანია საგას ძირითადი მიზანია მომხმარებელთა მოთხოვნების მაქსიმალური დაკმაყოფილება, მაღალი ხარისხის პროდუქტისა და მომსახურების შეთავაზების გზით.

საგა მუდამ ზრუნავს ხარისხის გაუმჯობესებაზე, ამის ერთერთი დასტურია საერთაშორისოდ აღიარებული ხარისხის სტანდარტის ISO 9001_ის და საშრომო უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის მართვის სისტემის ISO 45001 მინიჭება.

ISO 9001 – ის მიზანი მენეჯმენტის სისტემის სრულყოფაა. სტანდარტი პერიოდულად, 5-8 წელში ერთხელ ახლდება და სერთიფიკატი მხოლოდ იმ ორგანიზაციებს გადაეცემა, რომლებიც განახლებულ სტანდარტებს აკმაყოფილებენ.


კომპანია ახალი სტანდარტებით 2021 წლის დეკემბრამდე იხელმძღვანელებს.