წესები და პირობები G-NSQF2LB0N6

წესები და პირობები


ზოგადი პირობები

გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ ჩვენს წესებს და პირობებს, თუ თქვენ შემოხვალთ ვებ გვერდზე და შეუკვეთავთ პროდუქტს, თქვენ ავტომაურად აცხადებთ თანხმობას ვებ გვერდის წესებსა და პირობებზე. როდესაც განახორციელებთ შეკვეთას, თქვენ მიიღებთ ავტომატურ დასტურს იმეილის საშუალებით, გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ეს არ გულისხმობს შეკვეთის დასრულებას.

თუ შეკვეთის გადახდა საბანკო ბარათის საშუალებით წარუმატებელი აღმოჩნდა, შეკვეთა უქმდება და  არ აქტიურდება. შეკვეთა ექვემდებარება ოპერატორის მიერ გადამოწმებას. კომპანიას უფლება აქვს გააუქმოს რეგისტრაცია და მომხმარებლის ანგარიში, თუ დაფიქსირდება კანონით გათვალისწინებული მოთხოვნების დარღვევა და არაკეთილსინდისიერი ქმედება. საიტზე მოცემულია ფასები ლარში, დღგ-ს ჩათვლით, ფასები შეიძლება შეიცვალოს ნებისმიერ დროს კომპანიის მიერ ცალმხრივად.

 

დაბრუნების პოლიტიკა

გადახდილი თანხის უკან დაბრუნება ხდება იმ შემთხვევაში თუ შეძენილი ნივთი არ აღმოჩნდა საწყობში ან/და შეძენილი ნივთის მახასიათებელი არ ემთხვევა საიტზე არსებულს, ასევე თუ შენაძენი ნივთი აღმოჩნდა დაზიანებული ტრანსპორტირების დროს, მომხმარებელს აქვს უფლება მოითხოვოს ნივთის შეცვლა ან მოითხოვოს თანხის უკან დაბრუნება.

თანხის დაბრუნება ხდება 5 სამუშაო დღის განმავლობაში მყიდველის საბანკო ანგარიშზე. ვებ გვერდზე ბარათით გადახდილი თანხის დაბრუნება ხორციელდება მომხმარებელის საბანკო ანგარიშზე გადმორიცხვით.

 

მიწოდების პირობები

შეკვეთის მიწოდება ხდება მომხმარებლის მიერ მითითებულ მისამართზე. შეკვეთის მიწოდების ვადაა 2-3 სამუშაო დღე თბილისის მაშტაბით, 5-6 დღე რეგიონების მაშტაბით.

 

კონფიდენციალობა

Saga.ge -ს გამოყენების წესებსა და პირობებზე თანხმობით, თქვენ ეთანხმებით saga.ge-ს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას. ვებ გვერდი www.saga.ge ყველა შესაძლებელი სტანდარტით არის დაცული, მაგრამ გაითვალისწინეთ რომ ვებ გვერდზე თქვენს მიერ გაგზავნილ მონაცემებზე მესამე პირების მიერ  არასანქცირებულ წვდომაზე ან/და ინფორმაციის დაზიანებაზე კომპანია არ იღებს პასუხისმგებლობას.

 

პერსონალური მონაცემების დაცვა

ჩვენი კომპანიისთვის უმნიშვნელოვანესია მომხმარებლისა  და კლიენტის ინფორმაციის კონფიდენციალობის საკითხის სრული დაცვა.  ჩვენ არ გავამხელთ და არ გადავცემთ ინფორმაციას ჩვენს მომხმარებლებზე მესამე პირებს, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ინფორმაცია ჩვენგან გადაეცემა გადამზიდავს შენაძენის მიტანის მიზნით ან/და კანონით პირდაპირ დადგენილ შემთხვევებში.