ტრეინინგები საგას სკოლაში
'საგას სკოლის' ფარგლებში ჩატარდა მეორე გასვლითი ტრეინინგი ბათუმში. საგას, როგორც კომპანიის, მისი ბრენდების, მომწოდებლების, სერვისებისა და ბევრი სხვა საინტერესო ინფორმაციის შესახებ.