ძებნა - თეგი - ������������������������������������ Hisense - AS 24HR (��������������� ������������������) G-NSQF2LB0N6