სერვის ცენტრი G-NSQF2LB0N6

სერვის ცენტრი

კომპანია საგა კორპორატიულ და საცალო მომხმარებელს გათბობა-გაგრილების ფართო ასორტიმენტსა და სრულ მომსახურებას სთავაზობს, საგას სერვის ცენტრი აერთიანებს - გათბობის, გაგრილების, წყალმომარაგებისა და ჰელიო სისტემების კომპლექსურ მომსახურებას შემდეგი მიმართულებებით:

  • პროექტირება
  • მიწოდება
  • მონტაჟი
  • დიაგნოსტირება
  • შეკეთება
  • საგარანტიო მომსახურება

აღნიშნული სერვისები ხორციელდება ავტორიზებული პროგრამებისა და მაღალ კვალიფიციური ტექნიკური პერსონალის უშუალო ჩართვით, რომლებიც უზრუნველყოფენ სისტემების შემდგომ საიმედო და უსაფრთხო ექსპლუატაციას